TTM Topar UCC Ofisiniň 1 ýyllyk ýubileý dabarasy

 

TTM topary 2011-nji ýylda döredildi we esasan awtoulag pudagy üçin metal möhürleme gurallaryny, möhürleme galyplaryny, gurallary we awtomatlaşdyryş enjamlaryny öndürýär.Döredileli bäri “müşderiler we TTM üçin bitewilik, innowasiýa we özara peýdalylyk” ýörelgesine eýerdik we garaşsyz innowasiýa we ösüş ýoluna gitdik.

Üç sany professional zawod we bir ofisimiz bar, şol sanda awtoulag armatura zawody, awtoulag gözleg gurallary zawody, awtoulag galyndylary we CNC gaýtadan işleýän zawodlar zawody.

https://www.group-ttm.com/checking-fixture/

Ofis, dünýä awtoulag pudagynda müşderilere ýokary hilli hyzmatlary hödürlemek üçin güýçli iş topary bar.

Spot kebşirleýiş enjamlaryny, ark kebşirleýiş enjamlaryny we kebşirleýiş stansiýasyny dizaýn etmek we öndürmekawtoulag kebşirleýji guralzawodlar.

https://www.group-ttm.com/welding-fixture/

Gurnama metal böleklerini barlamak, gurnama plastmassa bölekleri, gurnama plastmassa bölekleri, gyzgyn emele getiriji barlag enjamlary, metal panelleri barlaýjy gurallar we ş.m.awtoulag barlag enjamlary.

Taslama we önümçilikawtoulag möhüri ölýär, möhürleme gurallaryweCNC gaýtadan işleýän zawodlar, awtoulag möhürleme galyndylaryny öndürmek we awtoulag metal böleklerini gaýtadan işlemek we ş.m.

https://www.group-ttm.com/stamping-tools-dies/


Iş wagty: Iýul-05-2023