Awtoulag pudagynda, Gurluşy barlamak, dürli ululyklara (meselem, duralga, giňişlik ölçegi) gözegçilik etmek üçin gural)/ awtoulag bölekleriniň üstü / ýagdaýy, esasy wezipesi has ýokary öndürijilik gazanmak we awtoulag bölekleriniň hiline gözegçilik etmekdir, şonuň üçin bu görnüşli awtoulag ölçegleri köpçülikleýin öndürilen awtoulag bölekleri üçin amatlydyr.TTMMüşderiniň 2D 3D çyzgylaryna esaslanan OEM / ýöriteleşdirilen barlag enjamlaryny hödürläň, ýeke ýa-da gurnama plastmassa böleklerini barlamak / ýeke ýa-da gurnama metal bölek barlaýyş enjamlary / Alýuminiý böleklerini barlamak armaturlaryny öndürmek we eksport etmekde uly tejribesi bar., ekt.